WatervalWaterval in de bebouwde kom.DakbedekkingZoals je kunt zien is het 3 uur.